Adatvédelem

BALATONI KLINIKA EGÉSZSÉGÜGYI SZOLGÁLTATÓ KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG

ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ

 

Tájékoztatónk hatályba lépésének napja: 2020. január 1.

A SWAN LAKE KÖZPONT magas színvonalú pszichoterápiás ellátást biztosít csoportfoglalkozások széles körének biztosításával. Tevékenységünket a Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő által nem finanszírozott -magánellátás keretében- végezzük. Rehabilitációs központunkban nem csak a sokoldalú terápiák alkalmazásával kívánjuk garantálni a magas színvonalú ellátást, hanem biztosítani szeretnénk a hozzánk forduló Pácienseket arról, hogy adataik a legmagasabb szintű védelemben részesülnek. A SWAN LAKE KÖZPONT a Pácienseket az adatkezelés megkezdése előtt jelen adatkezelési tájékoztató útján kívánja tájékoztatni az adatok kezelésével kapcsolatos tényekről, így különösen az adatkezelések céljáról, jogalapjáról, az adatkezelések időtartamáról. Az Adatkezelési tájékoztatóban foglalt tájékoztatásunk kiterjed a Pácienseink, szolgáltatásunk iránt Érdeklődők adatkezeléseinkkel kapcsolatos jogaira és jogorvoslati lehetőségeire is. Tájékoztatni szeretnénk Önt arról, hogy a szolgáltatást nyújtó SWAN LAKE KÖZPONT a hatályos szabályozás szerint Adatkezelőnek minősül. Mint Adatkezelőknek a személyes adatok kezelése során a jogszerűségre és tisztességességre kell törekednünk. Adatait úgy kell kezeljük, hogy az az Ön számára átlátható legyen, Ön minden adatkezelési ponton tisztába legyen azzal, hogy személyes adatait hogyan gyűjtjük, azt hol és milyen módon használjuk fel, és adatait milyen módon, meddig kezeljük esetleg ezen adatokat bárki számára továbbítjuk-e.

A tisztességesség és átláthatóság elve megköveteli azt, hogy Ön tájékoztatást kapjon az adatok kezelésének körülményeiről, így a SWAN LAKE KÖZPONT adatvédelmi és adatkezelési gyakorlatát jelen tájékoztatásban szeretnénk Önnel megosztani. Terápiás központunk a SWAN LAKE KÖZPONT brand név alatt kezeli pácienseit. A Klinikán terápián résztvevő pácienseink egészségügyi ellátással összefüggő adatai egy része papíron, más része pedig elektronikusan tárolódnak. Az adataik kezelésére jelen adatkezelési tájékoztatóban foglalt elvek és gyakorlati megoldások az irányadóak.

 

ADATKEZELŐ ADATAI

Név:  BALATONI KLINIKA Egészségügyi Szolgáltató Kft.

Székhely: 2400 Dunaújváros, Táncsics Mihály u. 12. II/2.

Cégjegyzékszám: 17-09-011560

Adószám: 26285685-1-07

Klinika: SWAN LAKE KÖZPONT, 8175 Balatonfűzfő, Balatoni krt. 199.

Képviseli: dr. Schwanner Gábor ügyvezető, Schwanner-Kovács Magdolna ügyvezető

E-mail: info@swanlake.hu

Website: www.swanlake.hu

A Tájékoztató rendelkezéseinek kialakításakor szolgáltatásunk különös tekintettel vette figyelembe az Európai Parlament és a Tanács 2016/679 Rendeletében („Általános Adatvédelmi Rendelet” vagy „GDPR”), és az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény („Infotv.”) rendelkezéseit és az egészségügyi adatok kezelésére vonatkozó „speciális” ágazati szabályozást.

 

MILYEN ADATAIT KEZELJÜK?

A SWAN LAKE KÖZPONT-ot a Pácienseink önként keresik fel. Amikor a kezelt személy önként fordul Klinikánkhoz, a terápiával összefüggő egészségügyi és személyazonosító adatainak kezelésére szolgáló hozzájárulását – ellenkező nyilatkozat hiányában – megadottnak kell tekinteni. Klinikánkon a természetes személyazonosító adatokat a Pácienstől vesszük fel. Munkatársaink az okmányokat kizárólag abból a célból vizsgálják, hogy ellenőrizzék az adatok helyességét, de másolatot egyetlen esetben sem készítenek róla.

Egészségügyi ellátással összefüggő adatok kezelése

A személyes adatok kezelésének célja: Az adatkezelésnek célja az egészség megőrzésének, javításának, fenntartásának előmozdítása, az eredményes gyógykezelési tevékenység elősegítése, ideértve a szakfelügyeleti tevékenységet is. Cél továbbá a Páciens egészségi állapotának nyomon követése, a betegjogok érvényesítése.

Adatkezelés jogalapja: Jogi kötelezettség jogalapja az 1997. évi CLIV. törvény az egészségügyről és az 1997. évi LXXXIII. törvény a kötelező egészségbiztosítás ellátásairól.

Érintettek: Minden páciens, aki a szolgáltatásunkat igénybe veszi.

Kezelt személyes adatok: Az azonosításhoz és ellátáshoz szükséges adatok: név, születési hely és idő, TAJ, lakcím, telefonszám, e-mail cím, kapcsolattartó neve, telefonszáma, (családi) viszonya a pácienshez.

Tárolási hely: Dokumentációnk egy része papíron, más része pedig elektronikusan keletkezik.

Adatkezelés tervezett időtartama: A hivatkozott jogszabályban meghatározott ideig, azaz az adatfelvételtől számított 30 év, zárójelentések esetében 50 év.

Érdeklődés és bejelentkezés

A személyes adatok tervezett kezelésének célja: Bejelentkezéssel kapcsolatos adatok kezelése akkor történik, amikor Pácienseink telefonon vagy emailen érdeklődnek Klinikánk szolgáltatása iránt, valamint időpontot foglalnak konzultációra és terápiára jelentkeznek.

Adatkezelés jogalapja: Szerződéses jogalap.

Érintettek kategóriái: Az ellátás igénybevételét kezdeményező Páciensek.

Kezelt személyes adatok: Hívó neve, telefonszáma, hívás időpontja, páciens életkor, neve és kapcsolata a hívóval, páciens problémája, szellemi és testi állapota, eddigi kezelései, érdeklődés aktualitása.

Tárolási hely: Dokumentációnk egy része papíron, más része pedig elektronikusan keletkezik.

Adatkezelés tervezett időtartama: Évente egy alkalommal megsemmisítjük a papír alapon rögzített megkereséseket, de az Érintett kérésére is elvégezzük a törlést.

Tájékoztatjuk, hogy amennyiben hozzátartozója vagy más személy (mint harmadik fél) adatait jeleníti meg, úgy köteles gondoskodni arról, hogy a harmadik fél beleegyezésével Ön rendelkezzen! Ennek ellenőrzését nem áll módunkban vizsgálni!

A weboldal kapcsolati űrlapok kitöltésével összefüggő adatok kezelése

A személyes adatok tervezett kezelésének célja: A SWAN LAKE KÖZPONT-ot a  www.swanlake.hu oldalon keresztül lehetősége van megkeresni és üzenetet küldeni. Egészségügyi ellátást megelőző érdeklődés vagy tájékoztató anyag küldése.

Adatkezelés jogalapja: Az Ön, mint Páciens hozzájárulása.

Érintettek kategóriái: Azon személyek, akik üzenetet írnak Klinikánknak a webes felületen.

Kezelt személyes adatok: Név, e-mai cím.

Adatkezelés tervezett időtartama: Évente egy alkalommal megsemmisítjük az elektronikus megkeresését, de az Érintett kérésére is végzünk törlést.

További, a weboldallal összefüggő adatok kezelése

Sütik

A sütik feladata:

 • információkat gyűjtenek a látogatókról és eszközeikről;
 • megjegyzik a látogatók egyéni beállításait, amelyek felhasználásra kerül(het)nek pl. online tranzakciók igénybevételekor, így nem kell újra begépelni őket;
 • megkönnyítik a weboldal használatát;
 • minőségi felhasználói élményt biztosítanak.

A testreszabott kiszolgálás érdekében a felhasználó számítógépén kis adatcsomagot, ún. sütit (cookie) helyez el és a későbbi látogatás során olvas vissza. Ha a böngésző visszaküld egy korábban elmentett sütit, a sütit kezelő szolgáltatónak lehetősége van összekapcsolni a felhasználó aktuális látogatását a korábbiakkal, de kizárólag a saját tartalma tekintetében.

Amennyibe a látogató a sütikkel kapcsolatos tevékenységeket meg kívánja akadályozni, illetve a korábbi látogatások során elhelyezett adatfájlokat törölni szeretné, az alábbi oldalakon talál ehhez útbaigazítást:

Bővebb információ elérhető itt:

Google általános cookie tájékoztató:

https://www.google.com/policies/technologies/types/

Google Analitycs tájékoztató:

https://developers.google.com/analytics/devguides/collection/analyticsjs/cookie-usage?hl=hu

Facebook tájékoztató:

https://www.facebook.com/ads/preferences/?entry_product=ad_settings_screen

Amennyiben Ön nem fogadja el a cookie-k használatát, akkor bizonyos funkciók nem lesznek elérhetőek az Ön számára. A cookie-k törléséről bővebb tájékoztatást az alábbi linkeken találhat:

Internet Explorer: 

http://windows.microsoft.com/en-us/internet-explorer/delete-manage-cookies#ie=ie-11

Firefox:  https://support.mozilla.org/en-US/kb/cookies-information-websites-store-on-your-computer

Mozilla: https://support.mozilla.org/hu/kb/weboldalak-altal-elhelyezett-sutik-torlese-szamito

Safari: https://support.apple.com/kb/ph21411?locale=en_US

Chrome: https://support.google.com/chrome/answer/95647

 

Hírlevél/eDM

Hírlevelünkben az általunk kezelt betegségekkel és terápiákkal kapcsolatban kap információt a feliratkozó. Az adatkezelés jogalapja ebben az esetben is a hozzájárulás. Mivel a hírleveleinkben feltüntetjük a vállalkozás nevét, elérhetőségét, a 2008. évi XLVIII. törvény 6. § alapján reklámnak minősülnek. A hírlevélre név és email cím megadásával lehet feliratkozni az adatvédelmi tájékoztató megismerését követően. Az adatokat a hírlevélről történő leiratkozásig kezeljük.

Adatfeldolgozó:

Név: SharpSpring

Székhely: 5001 Celebration Pointe Avenue, Suite 410, Gainesville, FL 32608.

A Sharpspring szoftver követi, hogy ki nyitotta meg a hírlevelet és melyik linkre kattintott. A hírlevélről a levélben található leiratkozási linkre kattintva lehet leiratkozni.

Közösségi oldalak

Közösségi oldalakon (Facebook/Twitter/Youtube/Instagram) való részvételünk célja a vállalkozás bemutatása, kapcsolatfelvétel kezdeményezése. Amennyiben valaki kedveli/követi oldalainkat, a név és nyilvános profil, valamint nyilvános megosztások/adatok lesznek láthatók. Az adatkezelés a közösségi oldalakon valósul meg, így az adatkezelésre az adott közösségi oldal szabályozása vonatkozik.

Számlákkal összefüggő adatok kezelése

A személyes adatok kezelésének célja: A konzultációt ill. a terápiát követően a Klinika számlát állít ki, így a számlázással összefüggő adatait kezeljük. Klinikánkon készpénzzel vagy banki utalással van lehetősége fizetni. Pénzügyi elszámolás, bizonylati rend.

Adatkezelés jogalapja: Jogi kötelezettség jogalapja a 2000. évi C. törvény a számvitelről; a 2007. évi CXXVII. törvény az általános forgalmi adóról; a 23/2014 NGM rendelet a számla és a nyugta adóigazgatási azonosításáról, valamint az elektronikus formában megőrzött számlák adóhatósági ellenőrzéséről.

Érintettek kategóriái: Minden Érintett, akiknek nevére számla kiállítására került sor.

Kezelt személyes adatok: Számlafizető neve és számlázási címe, végösszeg.

Tárolási hely: Aktuális tömbök az Adatkezelő Központjában zártan és a Könyvelőiroda irodájában.

Adatkezelés tervezett időtartama: a 2000. évi C. törvény a számvitelről; a 2007. évi CXXVII. törvény az általános forgalmi adóról szóló rendelkezései szerint 8+1 év időtartamban.

Tájékoztatjuk, hogy amennyiben hozzátartozója vagy más személy (mint harmadik fél) adatait jeleníti meg, úgy köteles gondoskodni arról, hogy a harmadik fél beleegyezésével Ön rendelkezzen! Ennek ellenőrzését nem áll módunkban megtenni.

 

MILYEN JOGAI VANNAK ÖNNEK?

Az Érintett jogosult tájékoztatást kapni a kezeléssel összefüggésben történő adatkezelésről, a rá vonatkozó egészségügyi és személyazonosító adatokat megismerheti, az egészségügyi dokumentációba betekinthet, valamint azokról másolatot kaphat. Telefonon kizárólag a Páciens által megnevezett kapcsolattartó részére adható a Páciens kezeléséről érdemi tájékoztatás. Az egészségügyi adatok szükség esetén postai úton lezárt borítékban, tértivevényesen vagy a páciens kérésére, az általa megadott elektronikus címre, elektronikus levélben (e-mail) továbbíthatók. Az egészségügyi dokumentációval az egészségügyi szolgáltató, az abban szereplő adatokkal a Páciens rendelkezik.

 1. Tájékoztatás és személyesadatok kezelésével kapcsolatosan
 2. Joga van az adatok helyesbítéshez
 3. Kérheti adatainak törlését (A törlés megtagadható, ha a személyes adatok kezelésére jogszabály felhatalmazást ad!)
 4. Az adatkezelést korlátozhatja
 5. Az adathordozhatósághoz való jog
 6. A tiltakozhat az adatkezelés ellen

 

HOGYAN VÉDJÜK ADATAIT, MILYEN ADATBIZTONSÁGI INTÉZKEDÉSEINK VANNAK?

A SWAN LAKE KÖZPONT által kezelt adatokat – mind papír, mind elektronikus formában – a telephelyen őrzi. Az elektronikusan kezelt adatok védelme érdekében a technika mindenkori állása szerint megfelelő szintű biztonságot nyújtó megoldásokat alkalmazunk. A megfelelőség vizsgálata során különös hangsúlyt kap a Klinikánkon végzett adatkezelés során felmerülő kockázat mértéke.

Központunk üzemeltetése mindent megtesz annak érdekében, hogy gondoskodjon a szolgáltatást igénybe vevő Páciensek adatainak biztonságáról, megteszi továbbá azokat a szükséges technikai és szervezési intézkedéseket és kialakítja azokat az eljárási szabályokat, amelyek az Rendelet valamint az egyéb adat- és titokvédelmi szabályok érvényre juttatásához szükségesek. Klinikánk adatbázisában tárolt érintetti adatokhoz kizárólag Klinikánk erre kifejezett jogosultsággal rendelkező munkatársa férhet csak hozzá a hozzáférési szintek kialakított mértékéig. Biztosítjuk, hogy a felvett, tárolt, illetve kezelt adatok védettek legyenek, illetőleg megakadályozzuk azok véletlen elvesztését, jogtalan megsemmisülését, jogosulatlan hozzáférését, jogosulatlan felhasználását és jogosulatlan megváltoztatását, jogosulatlan terjesztését.

Szolgáltatásunk informatikai rendszerét tűzfallal védi a jogosulatlan hozzáférés ellen.

Mint Adatkezelő mindenkor védelmet biztosítunk informatikai rendszerünk ellen irányuló csalás, kémkedés, vírusok, betörések, rongálás, természeti csapások ellen. A Klinika, mint Adatkezelő szerverszintű és alkalmazásszintű védelmi eljárásokat alkalmaz.

Az adatok tárolására használt eszközök jelszóval védettek, a Szolgáltatásunkban meghatározott módon a hozzáférési szintek szigorúan szabályozottak.

A papír alapon tárolt dokumentumok esetében olyan zárt tárolást alkalmazunk, amely megakadályozza a jogosulatlan hozzáférést.

Klinikánk felé interneten keresztül – bármely formában – továbbított üzenetek fokozottan ki vannak téve az olyan hálózati fenyegetéseknek, amelyek az információk módosítására, illetékteleneknek való hozzáférésre, vagy egyéb illegális tevékenységre vezetnek. Az ilyen veszélyek elhárítására ugyanakkor a SWAN LAKE KÖZPONT mindent megtesz, ami a mindenkori technika állása szerint, ésszerűen megtehető, és tőle elvárható. Ennek érdekében az alkalmazott rendszerek megfigyelés alatt állnak, hogy a biztonsági eltéréseket rögzíthesse, hogy bizonyítékot szerezzen biztonsági eseményre vonatkozólag, illetve, hogy vizsgálhassa az óvintézkedések hatékonyságát.

HOGYAN JÁRUNK EL ADATVÉDELMI KÉRELME, PANASZA ESETÉN?

Adatvédelmi vonatkozású kérelmét, tiltakozását, panaszát az adatkezeléssel kapcsolatos kérdéseit és észrevételeit a SWAN LAKE KÖZPONT kezeli.

 1. Amennyiben a SWAN LAKE KÖZPONT-hoz kérelem érkezik be, úgy lehető leggyorsabban, de legkésőbb 30 napon belül írásban tájékoztatjuk Önt a kérelem alapján foganatosított intézkedésekről. Amennyiben a kérelem összetettsége vagy egyéb objektív körülmény indokolja, a fenti határidő egyszer, legfeljebb 60 nappal meghosszabbítható. A határidő meghosszabbításáról írásban értesítjük Önt a meghosszabbítás megfelelő indokolásával együtt.
 2. Az első tájékoztatást ingyenesen biztosítjuk, kivéve, ha:
 • a Páciens ismételten, lényegében változatlan tartalomra kér tájékoztatást, intézkedést;
 • a kérelem egyértelműen megalapozatlan;
 • a kérelem túlzó.
 1. Amennyiben a kérelmező papír alapon, vagy elektronikus adathordozón (CD-n vagy DVD-n) kéri az adatok átadását, úgy Adatkezelő az érintett adatok egy másolati példányát ingyenesen átadja a kért módon (kivéve, ha a választott platform technikailag aránytalan nehézséget jelentene). Minden további igényelt példányért adminisztrációs díjat számolhat fel, melyről előre tájékoztatjuk a kérelmezőt.
 2. A SWAN LAKE KÖZPONT a kérelemre adandó válaszát elektronikus formában teszi meg, kivéve, ha:
 • az Érintett kifejezetten eltérő módon kéri a választ, és az nem okoz indokolatlanul magas többletkiadást a Klinikának;
 • a Klinika nem ismeri az Érintett elektronikus elérhetőségét.

Amennyiben Önnek a személyes adataival kapcsolatos tiltakozását, panaszát, kérelmét nem sikerült megnyugtató módon rendeznie, vagy Ön bármikor úgy ítéli meg, hogy személyes adatai kezelésével kapcsolatban jogsérelem következett be, vagy annak közvetlen veszélye fennáll, úgy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál jogosult bejelentést tenni. Az adatkezeléssel kapcsolatos panaszával közvetlenül a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz fordulhat:

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság
Székhely: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c
Postacím: 1530 Budapest, Pf.: 5.
Telefon: +36 (1)391-1400
E-mail: 
ugyfelszolgalat@naih.hu

Amennyiben a SWAN LAKE KÖZPONT hivatalos megkeresést kap az arra jogosult hatóságoktól, úgy kötelező jelleggel átadja a meghatározott személyes adatokat. Kizárólag olyan adatokat adunk át, amelyek feltétlenül szükségesek a megkereső hatóság által megjelölt cél eléréséhez.

 MI TÖRTÉNIK ADATVÉDELMI INCIDENS ESETÉN?

Amennyiben adatvédelmi incidens történik a SWAN LAKE KÖZPONT indokolatlan késedelem nélkül, de legkésőbb 72 órával azután, hogy az incidens a tudomására jutott, bejelenti az illetékes Felügyeleti Hatóságnak, kivéve ha az adatvédelmi incidens valószínűsíthetően nem jár kockázattal a természetes személyek jogaira és szabadságaira nézve.

Ha az adatvédelmi incidens vélhetően magas kockázattal jár a természetes személy jogaira és szabadságaira nézve, Klinikánk indokolatlan késedelem nélkül tájékoztatja Önt – az Érintettet (Pácienst) – az adatvédelmi incidensről és megteszi a belső szabályzatban meghatározottak szerinti intézkedéseit.

A SWAN LAKE KÖZPONT fenntartja a jogot, hogy jelen Tájékoztatót bármikor, előzetes értesítés nélkül módosítsa vagy frissítse és a friss változatot közzé tegye. Bármely módosítás kizárólag a módosított változat közzétételét követően összegyűjtött személyes adatokra érvényes.

Kérjük, rendszeresen ellenőrizze Tájékoztatónkat, hogy nyomon tudja követni a változtatásokat, illetve informálódjon, hogy a változások hogyan érintik Önt!

A SWAN LAKE KÖZPONT szakmai csapata

 

ADATFELDOLGOZÓK

A vállalkozás az alább felsorolt adatfeldolgozókat veszi igénybe a feladatai elvégzése során:

Tárhelyszolgáltatás:

Név: Tárhely.Eu Szolgáltató Kft.
Cím: 1097 Budapest, Könyves Kálmán körút 12-14.
E-mail: support@tarhely.eu
Tel.: +36 1 789 2 789

Hírlevélküldés:

Név: SharpSpring
Székhely: 5001 Celebration Pointe Avenue, Suite 410, Gainesville, FL 32608.
Emailek fogadása és küldése:

Gmail – Google Inc., Mountain View, California, USA

(Hozzáférés a levelezéshez és annak minden adatához.)

Facebook oldal:

Facebook Inc.

Menlo Park, California, USA

Adatkezelési tájékoztató: https://www.facebook.com/about/privacy/update

Google Analytics:

Google Inc., Mountain View, California, USA

(Hozzáférés a honlap látogatóinak anonimizált, személyhez nem köthető IP címéhez.)